Efter 25 år som konsultföretagare och några års återhämtning känner jag arbetslust igen.

Därför har jag startat BEREDA, en enskild firma med fötterna i Grythyttan.

Avsikten är nu inte att återgå till något storskaligt och landsomfattande. Hellre få och stimulerande uppdrag än många och slitsamma.
 

Vad kan jag då bidra med?
 

Jag kan ekonomi, jag kan administration och organisation. Jag kan också det offentliga Sverige och jag har haft många och stora uppdrag med teknik- och forskningsanknytning.

Bokföring och bokslut är helt OK. Utredningar och analyser inom teknik, samhällsbyggnad och företagsadministration gillar jag helt och fullt att jobba med. En del vardagsjuridik går också bra. Eller varför inte lite allmän probleminventering och diskussion?
 

Som pensionär kan jag vara ganska billig, 250-400 kr/h beroende på uppdragets art. Och lite odebiterad övertid blir det gärna om det handlar om någonting som bidrar till framtiden för Grythyttan, Hällefors och Bergslagen.
 

Jag kan nås på telefon 0730-529895 eller med e-post.
 

Bertil G Johnson

Några exempel på kunder och finansiärer i det förflutna:

Byggforskningsrådet (numera inom Formas)
Delegationen för teknisk och vetenskaplig informationsförsörjning
Scania Trucks and Buses  o  Banverket  o  SIS
Scandiakonsult  o  Bokförlaget Bra Böcker (Nationalencyklopedin)
WHO
KTH  o  Mälardalens högskola  o  Mittuniversitetet
Lunds universitetsbibliotek
Ett antal kommuner