Lokalhistoria


med anknytning till Ösmo och Nynäshamns socknar
samt en del annat material från egen amatörforskning
och från tiden som redaktör för "Ösmobygd".

Lokalhistoria Ösmo socken

Stymninge sjö

Säby-Åby -- bilden klarnar

Mossboda -- torpet som blev tre

Flemingsläkterna på Södertörn åren 1500-1800

Kyrkplatsen som socknens centrum

Lokalhistoria Nynäshamn

Socialdemokraternas Nynäshamn 1905-1985

Teknikhistoria

Skiftnyckeln -- en 100-åring och dess äldre bror

Kvarnar - ett stycke teknikhistoria

Svenskt öl - ett stycke industrihistoriass

Lite av varje för "Ösmobygd"

Våra kära torp

Dörren -- husets spegel

Tomten -- inte bara julklappsutdelare

Vägar och vägtrafik före bilismen

Helgdagar och helgon

Mått och vikt före och efter 1926

Att dansa hambo - svårare än du visste!

Ur gamla almanackor -- dåtidens utbildningsradio

Om brännwin

Om linodling

Om beredning af Murbruk

Råd till Lantmannen huru Potäter böra anwändas till fodring, samt huru de med fördel odlas

Något om fiskerierna, i synnerhet sillfisket